Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown)

Individuals with surname DIAS

INDINameBirthAnniversaryPlaceChildrenDeathAnniversaryAgePlaceLast Change
1I94Dias, Bento Pereira
BENTO PEREIRA,DIASDIAS,BENTO PEREIRA         MY100NR
2I91Dias, Cassiano Rodrigo
CASSIANO RODRIGO,DIASDIAS,CASSIANO RODRIGO
21 July 1980
41São Leopoldo - RS - Brasil 0
4 September 1980
410São Leopoldo - RS - Brasil 6 August 2013MY100Y100
3I93Dias, Jean
JEAN,DIASDIAS,JEAN         MY100NR
4I90Dias, João Wanderley Oliveira
JOÃO WANDERLEY OLIVEIRA,DIASDIAS,JOÃO WANDERLEY OLIVEIRA
9 July 1959
62São Gabriel - RS - Brasil 3
23 April 2006
1546General Câmara - RS - Brasil 6 August 2013MY100Y100
5I92Dias, Juliano
JULIANO,DIASDIAS,JULIANO         MY100NR
6I95Dias, Maria Gerci Oliveira
MARIA GERCI OLIVEIRA,DIASDIAS,MARIA GERCI OLIVEIRA         FY100NR
Given Names

Total individuals : 6
GIVNSURNSEXBIRTDEATTREE